Mendelssohn, R. Strauss, Schnittke

24 November 2018, 19:00, Tchaikovsky Concert Hall

F. Mendelssohn Bartholdy – Symphony 5
R. Strauss – Four last songs for soprano and orchestra
A. Schnittke – Symphony 3

Soloists – Nadezhda Gulitskaya (soprano)
Conductor – Vladimir Jurowski

Buy a ticket